Kopacki rit(2013)

    Vanløse BibliotekCopenhagen

Press release

Gå løs – kortlægninger af Vanløse
Gåafstand, Henriette Heise, Amel Ibrahimovic, Lasse Krog Møller, Bettina Camilla Vestergaard

Kurator: Louise Trier
04.10.2013 – 08.12.2013

Fem kunstnere er blevet inviteret til at kortlægge bydelen Vanløse i forbindelse med udstillingen Gå løs. Kunstnerne udfordrer traditionelle kortlægningsmetoder og reflekterer over byens uforudsigelige kvaliteter.

Kortlægning i øjenhøjde
I udstillingen Gå løs er en række kunstnere blevet inviteret til at kortlægge Vanløse, som de oplever bydelen i øjenhøjde. Som modstykke til landkortets abstrakte kodesystem og fastfrosne fugleperspektiv inddrager kunstnerne fænomener såsom sansning og intuition eller byens tilslørede og sære mellemrum, som kortet typisk ikke kan kontrollere eller kategorisere.

Drømmen om at blive ’sat på landkortet’
Udstillingens afsæt er forstædernes diffuse bystruktur, hvor bydelene smelter sammen i en broget blanding af stille boligbebyggelse og trafikerede omfartsveje. Det kan være svært orientere sig. Og måske netop derfor er Vanløses bymidte i øjeblikket præget af byggeri, og det der ligner en megalomanisk drøm om pejlemærker, som rager op i områdets lave bebyggelse. Måske i håb om at de kan ’sætte byen på landkortet’. For traditionelt er landkortet netop med til at afgrænse og definere lokaliteter.

Udfordret stedsans
I stedet for at kompensere for den desorienterende bystruktur tager udstillingens kunstnere udgangspunkt i kvaliteterne i det grænseløse og perifære. Værkerne tegner på den måde et poetisk bybillede, der inviterer til at reflektere over byens mindre forudsigelige kvaliteter.

Kortlæg Vanløse med Gåafstand
Lørdag d. 12. oktober kl. 11 kan man være med til at kortlægge Vanløse med gåklubben Gåafstand, som er startet af kunstnerne Nis Rømer og Pia Rönicke. Mødestedet er Kulturstationen og det er gratis at deltagea.  
Udstillingen er støttet af Statens Kunstråd, Vanløse Lokaludvalg og Københavns Kommunes Billedkunstudvalg.